Volg ons op Twitter

Overheid

Gemeente Renkum is een prachtige afspiegeling van alle audiovisuele projecten die wij in de afgelopen jaren hebben verzorgd voor een groot aantal gemeenten.

Welke producten worden toegepast binnen dit segment?
De producten die wij binnen de doelgroep overheid toepassen, zijn hoofdzakelijk projectoren, flatscreens, interactieve whiteboards, besturingssystemen, discussiesystemen, geluidsapparatuur, videoapparatuur en narrowcasting.

Projectoren worden toegepast in diverse vergaderruimten en nagenoeg altijd in de raadzaal.

Flatscreens vinden haar weg in kleinere overlegruimten en vanzelfsprekend ten behoeve van weergave van narrowcasting informatie op een groot aantal locaties binnen een overheidsgebouw.

Interactieve whiteboards worden zeer frequent toegepast in calamiteitenruimten van gemeenten en worden uitgerust met speciale software. Door deze oplossing kan men probleemloos communiceren met andere gemeenten en hulpdiensten als: brandweer, politie, ziekenhuizen en GGD daar die veelal ook werken met dezelfde oplossing en software. Met deze vernieuwende techniek is het mogelijk om realtime gegevens met elkaar uit te wisselen. Dit kan wenselijk zijn tijdens calamiteiten of rampen in een gemeente.

Besturingssystemen worden met name toegepast in de raadzaal. De aanwezige diversiteit in apparatuur in een dergelijke ruimte vraagt om een besturingssysteem om zodoende bedieningsgemak en betrouwbaarheid te creëren.

Bedieningspanelen worden veelvuldig toegepast in kleinere overlegruimten voor eenvoudige bediening van bijvoorbeeld het aanwezige flatscreen.


Discussiesystemen worden nagenoeg in iedere overheids omgeving toegepast. Met name de wens om raadzalen multifunctioneel te kunnen gebruiken, heeft er toe geleid dat vooral de draadloze systemen een grote vlucht hebben genomen in aantallen.

Het eenvoudig plaatsen en na afloop weer opruimen van de draadloze discussieposten wordt door iedere gebruiker als zeer prettig ervaren.

Spraakverstaanbaarheid is vanzelfsprekend essentieel in een raadzaal. Geluidsapparatuur is dan ook een productgroep die binnen deze markt veelvuldig wordt toegepast. Onze unieke geluidsgarantie wordt als zeer waardevol ervaren door onze klanten.


Videoapparatuur wordt toegepast voor het mogelijk maken van raadsvergadering over internet. Burgers van diverse gemeenten kunnen online live raadsvergaderingen volgen.

De vergaderingen worden vastgelegd middels een aantal camera’s en vervolgens beschikbaar gesteld via internet.


Narrowcasting leent zich prima voor toepassing binnen overheidsinstanties, die burgers via schermen goed en op een eenvoudige en aantrekkelijke wijze optimaal willen informeren. Ook het bekende wachtrij-systeem is hier een mooi voorbeeld van.