Volg ons op Twitter

Milieu & Duurzaamheid

AVisie heeft voor het optimaliseren van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op het gebied van
duurzaamheid en milieu een stappenplan uitgewerkt. Dit stappenplan is opgebouwd uit vijf onderdelen.

1. Informatie
AVisie vergaart op continue basis informatie over milieu-aspecten van nieuwe producten en is zich bewust van
het belang van duurzaam ondernemen.

2. Leveranciers
Bij de inkoop van producten en diensten hebben wij een sterke voorkeur voor leveranciers met een eveneens
‘groene’ bedrijfsvoering die in staat zijn op milieuvriendelijke wijze producten of diensten te leveren.

De leveranciers waar we mee werken dienen te voldoen aan de geldende milieu-eisen. Zo mogen de producten o.a.
geen kwik bevatten, dienen de soldeerverbindingen te voldoen aan de door de ISO gestelde eisen en dienen de
producten in zowel stand-by als full operation te voldoen aan de geldende energieverbruik eisen zoals deze door het
ISO/SenterNovem zijn vastgelegd.

3. Schadelijke producten
AVisie minimaliseert het gebruik van schadelijke of natuuronvriendelijke producten. Indien het noodzakelijk is om
dergelijke producten toch in te zetten, dan dragen wij zorg voor een correct gebruik en een milieubewuste verwerking.

4. Afval
Binnen onze organisatie wordt afval gescheiden ingezameld:
• Papier en karton
• Piepschuim en plastic
• Batterijen en kleinchemisch afval
• Lampen en TL-verlichting
• Projectorlampen via de daartoe aangewezen organisatie


5. Hergebruik
AVisie streeft naar hergebruik van zowel materialen als apparatuur. Veelal wordt in de praktijk nog goed werkende
apparatuur vervangen door nieuw te leveren apparatuur. Met het oog op onze milieu vriendelijke bedrijfsvoering
trachten wij daar waar mogelijk zowel materialen als apparatuur te hergebruiken. In een aantal gevallen wordt
bovendien bruikbaar materiaal retour gezonden naar de betreffende leverancier voor hergebruik.