Volg ons op Twitter

ISO-certificering

Onze organisatie werkt middels duidelijk omschreven processen die zorg dragen voor de gewenste eindresultaten voor
zowel de eindgebruiker als voor de organisatie zelf. Deze processen zijn vastgelegd in onze ISO handboeken inzake
ISO-9001 en ISO-14001.

Een belangrijk onderdeel van voornoemde procesvoering is ons continue streven naar aspecten die meerwaarde kunnen
bewerkstelligen.

De hoofddoelstellingen zijn gericht op mileu- en duurzaamheidsaspecten die zorg dragen voor onze lange termijn strategie.
Dit resulteert met name in een duidelijk waarneembaar en uitvoerig geanalyseeerd serviceniveau.
Daarnaast zijn al onze
technische collega’s volledig VCA gecertificeerd.

Bovendien is er bij eventuele calamiteiten zowel intern als extern altijd de beschikking over een gediplomeerde BHV collega.